Contactar

Podeu posar-se en contacte amb el Grup de Percussió Metall i Dolçaina
"Raval Jussà" per a demanar informació: 

Per E-mail: ravaljussa@ravaljussa.com 

  Per telèfon: 679 498 766 (Abelardo)